Ždírecké podzimní dvojzkoušky 2019

Kdy: 19. 10. 2019
Kde: areál TJ Úslavan Ždírec, povrch – tráva
GPS: 49.5528186N, 13.5749778E
Rozhodčí: Vladimíra Čištínová

Program:

 • Každá kategorie poběží 2x zkoušku agility
 • 7:30-8:00 prezence a veterinární přejímka A0 +A1+veteráni
 • Pořadí běhů: 2xA0, 2x A1, 2xVeteráni, 2xA2, 2xA3
 • Po doběhu posledního závodníka druhých zkoušek následuje vyhlášení výsledků
 • Čas prezence pro A2 a A3 bude upřesněn dle počtu přihlášených týmů po uzávěrce
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Místo konání:

 • Areál TJ Úslavan Ždírec (trávník), stany lze postavit vedle závodního parkuru
 • Parkování aut v blízkosti závodního parkuru
 • Občerstvení  po celý den + WC + sprchy (zajištěno v areálu TJ Úslavan Ždírec)

Ceny:

 • Oceněna budou vždy první 3 místa v jednotlivých bězích výkonnostních kategorií A0, A1,
  A2, A3 a V, pro velikostní kategorie dohromady XS a S, jednotlivě M, ML a L.

Přihlášky a platby:

 • Přihlašování na závod přes kačr.info: http://kacr.info/
 • Přihlašování A0 mailem na info@psichvile.cz – přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a telefon psovoda a zda je psovod členem KAČRu (číslo telefonu použijete jako v.s. při platbě); jméno psa, jeho datum narození, plemeno a velikostní kategorii – XS, S, M, ML, L
 • Neoficiální soutěže Agility 0 se mohou zúčastnit pouze týmy (psovod + pes), které ještě nesoutěžily ve výkonnostní kategorii A1. A0 nebude obsahovat slalom, látkový tunel a proskokový kruh. Zařazení ostatních překážek do parkuru závisí na rozhodnutí rozhodčího. Pro účast v neoficiálních soutěžích není nutný výkonnostní průkaz. Pro všechny neoficiální soutěže platí minimální věk psa 18 měsíců. Diskvalifikace bude posuzována dle Řádu agility.

Výše startovného:
350,- Kč člen KAČR, 300,-Kč druhý a další pes
300,- Kč veterán člen KAČR
+80,- Kč nečlen KAČR

 • Startovné zasílejte na účet: 2200373855/2010, jako v.s. použijte číslo VP, u  A0 uveďte telefonní číslo, které jste uvedli v přihlášce a do zprávy pro příjemce napište své příjmení a jméno psa
 • Platíte-li více přihlášek jednou platbou, pošlete e-mail na info@psichvile.cz se seznamem lidí za které platíte (číslo VP, jméno psovoda, psa)
 • Platba na místě a po uzávěrce se navyšuje o 100,-Kč
 • Uhrazené startovné se nevrací. V případě obsazení místa náhradníkem se startovné vrací v plné výši.
 • Počet startujících je omezen na 80 týmů (bez rozlišení kategorií)
 • Po zaznamenání platby se přihláška přesouvá mezi potvrzené přihlášky, tedy na startovní listinu. Startovní listina se plní v pořadí přijatých plateb. BEZ ZAPLACENÉHO STARTOVNÉHO JE VAŠE PŘIHLÁŠKA POVAŽOVÁNA ZA PŘIHLÁŠKU NÁHRADNÍKA

Kontaktní informace: Hana Janská, hana@psichvile.cz, mobil: 724 022 645

Podmínky účasti:

 • Psi musí být zdraví a starší 18-ti měsíců (bez klinických příznaků onemocnění)
 • Psi musí mít platná povinná očkování a psovod musí mít s sebou očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platný pas pro malá zvířata
 • Každý účastník je povinen udržovat čistotu a uklízet po sobě a svém psovi
 • Majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost při prezenci ohlásit pořadateli
 • Každý účastník se zavazuje dodržovat Řád ochrany psů při soutěžích agility, čj. 8992/2007-10001, dále se účastník zavazuje řídit. zákonem 246/1992 Sb.,na ochranu zvířat proti týrání a Řádem agility.
  Pořadatel  nezodpovídá: za škody způsobené psem nebo psovodem, za zranění psa nebo psovoda, za ztrátu nebo úhyn psa, za odložené věci
 • Pořadatel nezodpovídá: za újmu na zdraví nebo za škody způsobené osobami pohybujícími se v areálu během dvojzkoušek
 • Protest: po složení zálohy 500,- Kč

S ohledem na novou evropskou legislativu týkající se ochrany osobních údajů – Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) – Vás chci informovat, že Vámi uvedené osobní údaje budu shromažďovat podle svých Zásad ochrany osobních údajů a budu je používat k zasílání provozních a organizačních informací k závodu. Při akci pořizuji fotografie pro své reportážní účely. Na fotografiích, které zveřejňuji, nikdy neoznačuji konkrétní osoby jmény nebo přezdívkami, používám je jen jako ilustrační a propagační záběry toho, jak to při mých akcích vypadá.

Propozice si stáhněte zde.

 

Vloženo v kategorii Závody a zkoušky. Trvalý odkaz.

Comments are closed.