Ždírecké jarní dvojzkoušky

Kdy: 31. 3. 2018
Kde: areál TJ Úslavan Ždírec, (povrch – tráva)
GPS: 49.5528186N, 13.5749778E
Rozhodčí: Ing. Alice Boháčová

Program

 • Každá kategorie poběží 2x zkoušku agility
 • 7:30-8:00 prezence a veterinární přejímka A0 + A1 + veteráni
 • Pořadí běhů: 2xA0, 2xA1, 2xVeteráni, 2xA2, 2xA3
 • Po doběhu posledního závodníka druhých zkoušek následuje vyhlášení výsledků kategorie A0 + A1 + veteráni, jednotlivě A2, A3 .
 • Čas prezence pro A2 a A3 bude upřesněn dle počtu přihlášených týmů cca 5 dnů před termínem konání
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Místo konání
Areál TJ Úslavan Ždírec (trávník), stany lze postavit vedle závodního parkuru
Parkování aut v blízkosti závodního parkuru

Občerstvení  po celý den + WC + sprchy (zajištěno v areálu TJ Úslavan Ždírec)

Ceny pro první 3 místa v jednotlivých bězích. Připraveny jsou věcné ceny. Bude udělena cena starosty obce – nechte se překvapit. Pro všechny startující týmy bude malá pozornost při prezenci.

Přihlášky a platby

 • Přihlašování na závod pouze přes kačr.info: http://kacr.info/
 • A0 – přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a kontakt na psovoda; jméno, plemeno a datum narození psa; velikostní kategorii – Small, Medium, Large – vše zašlete na info@psichvile.cz
 • Neoficiální soutěže Agility 0 se mohou zúčastnit pouze týmy (psovod + pes), které ještě nesoutěžily ve výkonnostní kategorii A1. Agility 0 nebude obsahovat slalom, houpačku a proskokový kruh. Zařazení ostatních překážek do parkuru závisí na rozhodnutí rozhodčího. Pro účast v neoficiálních soutěžích není nutný výkonnostní průkaz. Pro všechny neoficiální soutěže platí minimální věk psa 18 měsíců. Diskvalifikace bude posuzována dle Řádu agility.

Výše startovného
300,- Kč člen KAČR
250,- Kč druhý a další pes jednoho psovoda (člena KAČR)
250,- Kč veterán
+80,- Kč nečlen KAČR

Startovné

 • Zasílejte na účet: 2200373855/2010
 • Jako v.s. použijte číslo vaší přihlášky, nikoli číslo VP, u A0 uveďte telefonní číslo, které jste uvedli v přihlášce, do zprávy pro příjemce napište své příjmení a jméno psa
 • Platíte-li více přihlášek jednou platbou, pošlete e-mail na info@psichvile.cz se seznamem lidí za které platíte (číslo VP, jméno psovoda, psa)
 • Platba na místě a po uzávěrce se navyšuje o 100,-Kč
 • Uhrazené startovné se nevrací. V případě obsazení místa náhradníkem se startovné vrací v plné výši.
 • Počet startujících je omezen na 80 týmů (bez rozlišení kategorií)
 • Po zaznamenání platby se přihláška přesouvá mezi potvrzené přihlášky, tedy na startovní listinu. Startovní listina se plní v pořadí přijatých plateb. BEZ ZAPLACENÉHO STARTOVNÉHO JE VAŠE PŘIHLÁŠKA POVAŽOVÁNA ZA PŘIHLÁŠKU NÁHRADNÍKA

Kontaktní informace
Hana Janská, hana@psichvile.cz, mobil: 724 022 645

Podmínky účasti

 • Psi musí být zdraví a starší 18-ti měsíců (bez klinických příznaků onemocnění)
 • Psi musí mít platná povinná očkování a psovod musí mít s sebou očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platný pas pro malá zvířata
 • Každý účastník je povinen udržovat čistotu a uklízet po sobě a svém psovi
 • Majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost při prezenci ohlásit pořadateli
 • Každý účastník se zavazuje dodržovat Řád ochrany psů při soutěžích agility, čj. 8992/2007-10001, dále se účastník zavazuje řídit. zákonem 246/1992 Sb.,na ochranu zvířat proti týrání a Řádem agility.
 • Pořadatel  nezodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, za zranění psa nebo psovoda, za ztrátu nebo úhyn psa, za odložené věci
 • Pořadatel neodpovídá za újmu na zdraví nebo za škody způsobené osobami pohybujícími se v areálu během dvojzkoušek
 • Protest: po složení zálohy 500,- Kč

Propozice si stáhněte zde.

Těšíme se na vás,
Psí chvíle Smederov

Vloženo v kategorii Závody a zkoušky. Trvalý odkaz.

Comments are closed.