Zásady OOÚ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR)

Dovolte mi, abych vás informovala v souladu s čl. 13 GDPR, jak zpracovávám vaše osobní údaje a jaká jsou vaše práva.

Správce osobních údajů

Jsem správcem osobních údajů na webu www.psichvile.cz a webu www.doghill.cz.
Určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.
Mgr. Hana Janská, Smederov 3, 336 01 Ždírec, IČ 10355138

Pro které účely, osobní údaje zpracovávám a jak dlouho je uchovávám?

A. Pro marketingové účely

Pro marketing eviduji nezbytně nutné osobní údaje (e-mail), a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte v odpovědním e-mailu, kdy do PŘEDMĚTU napíšete SOUHLASÍM. Jasně a průkazně tak vyjádříte svůj souhlas se zpracováním vašich údajů za účelem zasílání

1) informací o kynologických akcích pořádaných mnou či jinými kynologickými subjekty (nové kurzy, semináře, intenzivní tréninky, závody, předváděcí akce, společné procházky, výlety)
2) obchodních nabídek firmy Mgr. Hana Janská (chovatelské potřeby a služby- stříhání a kosmetická úprava srsti, masáže psů)

Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek, článků a tipů neboli obchodních sdělení.

Odvolat souhlas je velmi jednoduché, stačí v odpovědním e-mailu DO PŘEDMĚTU napsat NESOUHLASÍM a já vás odhlásím ze všech budoucích e-mailů. Odhlášení je stejně jednoduché jako přihlášení.

B. Pro obchodní účely

Až teprve, pokud se rozhodnete zúčastnit se některé z mých akcí, eviduji kontaktní údaje, které mi osobně poskytnete mailem nebo telefonem: jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo, jméno a datum narození psa, plemeno.

Tyto údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako účastníka akce, tj.zákazníka, nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich hotovostních či bezhotovostních plateb. Vaše údaje, jakožto zákazníka, budu zpracovávat po dobu konání akce a dle zákona dalších  deset let ode dne jejího skončení.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracovávám Vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S Vašimi osobními údaji budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou  a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky.

Osobní data jsou chráněna v dostatečné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.

Přijala jsem a budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, a to v celém řetězci, od získání vašich osobních údajů až po jejich vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

  • zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
  • nepracuji s citlivými osobními údaji tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,
  • splňuji informační povinnost vůči svým zákazníkům podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • umožňuji svým zákazníkům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých zákazníků ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od přijetí informace o změně.

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů

Odpovědní e-mail, kdy do PŘEDMĚTU napíšete SOUHLASÍM beru jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi.

Kdykoliv se to dá změnit, kdykoliv se můžete odhlásit.

Zároveň tímto potvrzujete, že je vám víc než 16 let.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *