PF2021

Nemocný rok 2020 je konečně téměř u konce a tak přeji všem příznivcům,  a ochráncům psů, a nejen kníračů, ZDRAVÝ rok 2021.
The sick year 2020 is finally almost over, so I wish all fans, supporters and protectors of dogs, not only schnauzers, HEALTHY year 2021.
Kategorie Přání | Komentáře nejsou povoleny

Ždírecké podzimní dvojzkoušky 2019

Kdy: 19. 10. 2019
Kde: areál TJ Úslavan Ždírec, povrch – tráva
GPS: 49.5528186N, 13.5749778E
Rozhodčí: Vladimíra Čištínová

Program:

 • Každá kategorie poběží 2x zkoušku agility
 • 7:30-8:00 prezence a veterinární přejímka A0 +A1+veteráni
 • Pořadí běhů: 2xA0, 2x A1, 2xVeteráni, 2xA2, 2xA3
 • Po doběhu posledního závodníka druhých zkoušek následuje vyhlášení výsledků
 • Čas prezence pro A2 a A3 bude upřesněn dle počtu přihlášených týmů po uzávěrce
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Místo konání:

 • Areál TJ Úslavan Ždírec (trávník), stany lze postavit vedle závodního parkuru
 • Parkování aut v blízkosti závodního parkuru
 • Občerstvení  po celý den + WC + sprchy (zajištěno v areálu TJ Úslavan Ždírec)

Ceny:

 • Oceněna budou vždy první 3 místa v jednotlivých bězích výkonnostních kategorií A0, A1,
  A2, A3 a V, pro velikostní kategorie dohromady XS a S, jednotlivě M, ML a L.

Přihlášky a platby:

 • Přihlašování na závod přes kačr.info: http://kacr.info/
 • Přihlašování A0 mailem na info@psichvile.cz – přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a telefon psovoda a zda je psovod členem KAČRu (číslo telefonu použijete jako v.s. při platbě); jméno psa, jeho datum narození, plemeno a velikostní kategorii – XS, S, M, ML, L
 • Neoficiální soutěže Agility 0 se mohou zúčastnit pouze týmy (psovod + pes), které ještě nesoutěžily ve výkonnostní kategorii A1. A0 nebude obsahovat slalom, látkový tunel a proskokový kruh. Zařazení ostatních překážek do parkuru závisí na rozhodnutí rozhodčího. Pro účast v neoficiálních soutěžích není nutný výkonnostní průkaz. Pro všechny neoficiální soutěže platí minimální věk psa 18 měsíců. Diskvalifikace bude posuzována dle Řádu agility.

Výše startovného:
350,- Kč člen KAČR, 300,-Kč druhý a další pes
300,- Kč veterán člen KAČR
+80,- Kč nečlen KAČR

 • Startovné zasílejte na účet: 2200373855/2010, jako v.s. použijte číslo VP, u  A0 uveďte telefonní číslo, které jste uvedli v přihlášce a do zprávy pro příjemce napište své příjmení a jméno psa
 • Platíte-li více přihlášek jednou platbou, pošlete e-mail na info@psichvile.cz se seznamem lidí za které platíte (číslo VP, jméno psovoda, psa)
 • Platba na místě a po uzávěrce se navyšuje o 100,-Kč
 • Uhrazené startovné se nevrací. V případě obsazení místa náhradníkem se startovné vrací v plné výši.
 • Počet startujících je omezen na 80 týmů (bez rozlišení kategorií)
 • Po zaznamenání platby se přihláška přesouvá mezi potvrzené přihlášky, tedy na startovní listinu. Startovní listina se plní v pořadí přijatých plateb. BEZ ZAPLACENÉHO STARTOVNÉHO JE VAŠE PŘIHLÁŠKA POVAŽOVÁNA ZA PŘIHLÁŠKU NÁHRADNÍKA

Kontaktní informace: Hana Janská, hana@psichvile.cz, mobil: 724 022 645

Podmínky účasti:

 • Psi musí být zdraví a starší 18-ti měsíců (bez klinických příznaků onemocnění)
 • Psi musí mít platná povinná očkování a psovod musí mít s sebou očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platný pas pro malá zvířata
 • Každý účastník je povinen udržovat čistotu a uklízet po sobě a svém psovi
 • Majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost při prezenci ohlásit pořadateli
 • Každý účastník se zavazuje dodržovat Řád ochrany psů při soutěžích agility, čj. 8992/2007-10001, dále se účastník zavazuje řídit. zákonem 246/1992 Sb.,na ochranu zvířat proti týrání a Řádem agility.
  Pořadatel  nezodpovídá: za škody způsobené psem nebo psovodem, za zranění psa nebo psovoda, za ztrátu nebo úhyn psa, za odložené věci
 • Pořadatel nezodpovídá: za újmu na zdraví nebo za škody způsobené osobami pohybujícími se v areálu během dvojzkoušek
 • Protest: po složení zálohy 500,- Kč

S ohledem na novou evropskou legislativu týkající se ochrany osobních údajů – Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) – Vás chci informovat, že Vámi uvedené osobní údaje budu shromažďovat podle svých Zásad ochrany osobních údajů a budu je používat k zasílání provozních a organizačních informací k závodu. Při akci pořizuji fotografie pro své reportážní účely. Na fotografiích, které zveřejňuji, nikdy neoznačuji konkrétní osoby jmény nebo přezdívkami, používám je jen jako ilustrační a propagační záběry toho, jak to při mých akcích vypadá.

Propozice si stáhněte zde.

 

Kategorie Závody a zkoušky | Komentáře nejsou povoleny

PF 2019

Pohodový vánoční čas a v novém roce mnoho radosti ze společných aktivit se svými čtyřnohými společníky přejí  Hana&Ella&Rita&Brigitte.

Kategorie Přání | Komentáře nejsou povoleny

Ždírecké podzimní dvojzkoušky 2018

Kdy: 29. 9. 2018
Kde: areál TJ Úslavan Ždírec, (povrch – tráva)
GPS: 49.5528186N, 13.5749778E
Rozhodčí: Vladimíra Čištínová

Program:

 • Každá kategorie poběží 2x zkoušku agility
 • 7:30-8:00 prezence a veterinární přejímka A0 +A1+veteráni
 • Pořadí běhů: 2xA0, 2x A1, 2xVeteráni, 2xA2, 2xA3
 • Po doběhu posledního závodníka druhých zkoušek následuje vyhlášení výsledků
 • Čas prezence pro A2 a A3 bude upřesněn dle počtu přihlášených týmů po uzávěrce
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Místo konání:

 • Areál TJ Úslavan Ždírec (trávník), stany lze postavit vedle závodního parkuru
 • Parkování aut v blízkosti závodního parkuru
 • Občerstvení  po celý den + WC + sprchy (zajištěno v areálu TJ Úslavan Ždírec)

Ceny:

 • Oceněna budou vždy první 3 místa v jednotlivých bězích, připraveny jsou diplomy, medajle a věcné ceny.

Přihlášky a platby:

 • Přihlašování na závod přes kačr.info: http://kacr.info/
 • Přihlašování A0 mailem na info@psichvile.cz – přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a telefon psovoda, zda je psovod členem KAČRu(číslo telefonu použijete jako v.s. při platbě); jméno psa, jeho datum narození, plemeno a velikostní kategorii – Small, Medium, Large – dle předlohy níže
 • Neoficiální soutěže Agility 0 se mohou zúčastnit pouze týmy (psovod + pes), které ještě nesoutěžily ve výkonnostní kategorii A1. Agility 0 nebude obsahovat slalom, látkový tunel a proskokový kruh. Zařazení ostatních překážek do parkuru závisí na rozhodnutí rozhodčího. Pro účast v neoficiálních soutěžích není nutný výkonnostní průkaz. Pro všechny neoficiální soutěže platí minimální věk psa 18 měsíců. Diskvalifikace bude posuzována dle Řádu agility.

Výše startovného:
350,- Kč člen KAČR, 300,-Kč druhý a další pes
300,- Kč veterán člen KAČR
+80,- Kč nečlen KAČR

 • Startovné zasílejte na účet: 2200373855/2010, jako v.s. použijte číslo přihlášky (nikoli číslo VP), u A0 uveďte telefonní číslo, které jste uvedli v přihlášce a do zprávy pro příjemce napište své příjmení a jméno psa
 • Platíte-li více přihlášek jednou platbou, pošlete e-mail na info@psichvile.czse seznamem lidí za které platíte (číslo přihlášky, jméno psovoda, psa)
 • Platba na místě a po uzávěrce se navyšuje o 100,-Kč
 • Uhrazené startovné se nevrací. V případě obsazení místa náhradníkem se startovné vrací v plné výši.
 • Počet startujících je omezen na 80 týmů (bez rozlišení kategorií)
 • Po zaznamenání platby se přihláška přesouvá mezi potvrzené přihlášky, tedy na startovní listinu. Startovní listina se plní v pořadí přijatých plateb. BEZ ZAPLACENÉHO STARTOVNÉHO JE VAŠE PŘIHLÁŠKA POVAŽOVÁNA ZA PŘIHLÁŠKU NÁHRADNÍKA

Kontaktní informace: Hana Janská, hana@psichvile.cz, mobil: 724 022 645

Podmínky účasti:

 • Psi musí být zdraví a starší 18-ti měsíců (bez klinických příznaků onemocnění)
 • Psi musí mít platná povinná očkování a psovod musí mít s sebou očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platný pas pro malá zvířata
 • Každý účastník je povinen udržovat čistotu a uklízet po sobě a svém psovi
 • Majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost při prezenci ohlásit pořadateli
 • Každý účastník se zavazuje dodržovat Řád ochrany psů při soutěžích agility, čj. 8992/2007-10001, dále se účastník zavazuje řídit. zákonem 246/1992 Sb.,na ochranu zvířat proti týrání a Řádem agility.
  Pořadatel  nezodpovídá: za škody způsobené psem nebo psovodem, za zranění psa nebo psovoda, za ztrátu nebo úhyn psa, za odložené věci
 • Pořadatel nezodpovídá: za újmu na zdraví nebo za škody způsobené osobami pohybujícími se v areálu během dvojzkoušek
 • Protest: po složení zálohy 500,- Kč

S ohledem na novou evropskou legislativu týkající se ochrany osobních údajů – Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) – Vás chci informovat, že Vámi uvedené osobní údaje budu shromažďovat podle svých Zásad ochrany osobních údajů a budu je používat k zasílání provozních a organizačních informací k závodu. Při akci pořizuji fotografie pro své reportážní účely. Na fotografiích, které zveřejňuji, nikdy neoznačuji konkrétní osoby jmény nebo přezdívkami, používám je jen jako ilustrační a propagační záběry toho, jak to při mých akcích vypadá.

Propozice si stáhněte zde.

 

Kategorie Závody a zkoušky | Komentáře nejsou povoleny

Ždírecké jarní dvojzkoušky

Kdy: 31. 3. 2018
Kde: areál TJ Úslavan Ždírec, (povrch – tráva)
GPS: 49.5528186N, 13.5749778E
Rozhodčí: Ing. Alice Boháčová

Program

 • Každá kategorie poběží 2x zkoušku agility
 • 7:30-8:00 prezence a veterinární přejímka A0 + A1 + veteráni
 • Pořadí běhů: 2xA0, 2xA1, 2xVeteráni, 2xA2, 2xA3
 • Po doběhu posledního závodníka druhých zkoušek následuje vyhlášení výsledků kategorie A0 + A1 + veteráni, jednotlivě A2, A3 .
 • Čas prezence pro A2 a A3 bude upřesněn dle počtu přihlášených týmů cca 5 dnů před termínem konání
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Místo konání
Areál TJ Úslavan Ždírec (trávník), stany lze postavit vedle závodního parkuru
Parkování aut v blízkosti závodního parkuru

Občerstvení  po celý den + WC + sprchy (zajištěno v areálu TJ Úslavan Ždírec)

Ceny pro první 3 místa v jednotlivých bězích. Připraveny jsou věcné ceny. Bude udělena cena starosty obce – nechte se překvapit. Pro všechny startující týmy bude malá pozornost při prezenci.

Přihlášky a platby

 • Přihlašování na závod pouze přes kačr.info: http://kacr.info/
 • A0 – přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a kontakt na psovoda; jméno, plemeno a datum narození psa; velikostní kategorii – Small, Medium, Large – vše zašlete na info@psichvile.cz
 • Neoficiální soutěže Agility 0 se mohou zúčastnit pouze týmy (psovod + pes), které ještě nesoutěžily ve výkonnostní kategorii A1. Agility 0 nebude obsahovat slalom, houpačku a proskokový kruh. Zařazení ostatních překážek do parkuru závisí na rozhodnutí rozhodčího. Pro účast v neoficiálních soutěžích není nutný výkonnostní průkaz. Pro všechny neoficiální soutěže platí minimální věk psa 18 měsíců. Diskvalifikace bude posuzována dle Řádu agility.

Výše startovného
300,- Kč člen KAČR
250,- Kč druhý a další pes jednoho psovoda (člena KAČR)
250,- Kč veterán
+80,- Kč nečlen KAČR

Startovné

 • Zasílejte na účet: 2200373855/2010
 • Jako v.s. použijte číslo vaší přihlášky, nikoli číslo VP, u A0 uveďte telefonní číslo, které jste uvedli v přihlášce, do zprávy pro příjemce napište své příjmení a jméno psa
 • Platíte-li více přihlášek jednou platbou, pošlete e-mail na info@psichvile.cz se seznamem lidí za které platíte (číslo VP, jméno psovoda, psa)
 • Platba na místě a po uzávěrce se navyšuje o 100,-Kč
 • Uhrazené startovné se nevrací. V případě obsazení místa náhradníkem se startovné vrací v plné výši.
 • Počet startujících je omezen na 80 týmů (bez rozlišení kategorií)
 • Po zaznamenání platby se přihláška přesouvá mezi potvrzené přihlášky, tedy na startovní listinu. Startovní listina se plní v pořadí přijatých plateb. BEZ ZAPLACENÉHO STARTOVNÉHO JE VAŠE PŘIHLÁŠKA POVAŽOVÁNA ZA PŘIHLÁŠKU NÁHRADNÍKA

Kontaktní informace
Hana Janská, hana@psichvile.cz, mobil: 724 022 645

Podmínky účasti

 • Psi musí být zdraví a starší 18-ti měsíců (bez klinických příznaků onemocnění)
 • Psi musí mít platná povinná očkování a psovod musí mít s sebou očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platný pas pro malá zvířata
 • Každý účastník je povinen udržovat čistotu a uklízet po sobě a svém psovi
 • Majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost při prezenci ohlásit pořadateli
 • Každý účastník se zavazuje dodržovat Řád ochrany psů při soutěžích agility, čj. 8992/2007-10001, dále se účastník zavazuje řídit. zákonem 246/1992 Sb.,na ochranu zvířat proti týrání a Řádem agility.
 • Pořadatel  nezodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, za zranění psa nebo psovoda, za ztrátu nebo úhyn psa, za odložené věci
 • Pořadatel neodpovídá za újmu na zdraví nebo za škody způsobené osobami pohybujícími se v areálu během dvojzkoušek
 • Protest: po složení zálohy 500,- Kč

Propozice si stáhněte zde.

Těšíme se na vás,
Psí chvíle Smederov

Kategorie Závody a zkoušky | Komentáře nejsou povoleny

PF 2018

Přejeme všem pohodu u štědrovečerní večeře, příjemné chvíle u stromečku a do nového roku pevné zdraví. Hana&Ella&Rita&Brigitte

Kategorie Přání | Komentáře nejsou povoleny

PF 2017

Do nového roku přeji zdraví, štěstí a lásku. Vykročte tou správnou nohou.

Hana a její smečka

Kategorie Přání | Komentáře nejsou povoleny

PSÍ JÁTROVÉ PAMLSKY

Máte psy, které nemůžete ničím upoutat? Máte nežravky a tak odměna pamlskem nefunguje?

Mám jednu popelnici (Ella), sežere bez zaváhání vše, co jí je podáváno, a dvě nežravky (Rita a Brigitta). Než něco vezmou do tlamy, to je očuchávání, ověřování, váhání a pak milostivě odeberou podávaný pamlsek, aby neurazily, a mnohdy ho ještě vyplivnou. A tak jim peču vlastní játrové pochoutky. Těm neodolají nikdy. Jsou bez soli, bez barviv, konzervantů a dalších přísad. A čerstvé!

Suroviny: 1kg jater (jakákoli, já používám hovězí), ₁/2 kg. ovesných vloček, 10 vajec

Postup:
1. Játra naškrábu (můžete umlít, rozmixovat, já škrábu, nechce se mi mýt mlýnek nebo mixér). Přidám ovesné vločky a vejce, zamíchám.
2. Směs vyliji na plech s pečícím papírem a peču na 250°cca 25 minut.
3. Po vychladnutí nakrájím do mističek (můžete dát do mikrotenových sáčků) a skladuji v mrazáku.
4. Podle potřeby rozmrazuji a krájím na kostičky.

Kategorie Krmení | Komentáře nejsou povoleny

Kosti ANO nebo NE?

Dáváte svým miláčkům kosti? Jste příznivcem nebo odpůrcem podávání kostí? Moje feny je dostávají celkem pravidelně. Kosti obsahují přírodní minerály, hlavně vápník a fosfor a kromě toho, že si jimi čistí zuby, posilují žvýkací svaly a zahušťují stolici, se jimi docela na dlouho zabaví.

Dávám syrové i vařené. Syrové kosti jsou pro psy lépe stravitelné. Vařením či jakoukoli jinou tepelnou úpravou kost ztvrdne, je křehká a snadno se štěpí, proto vybírám takové, aby je postupně ohryzaly. Tím si také intenzivněji čistí zuby a provádí pořádnou masáž dásní a žvýkacích svalů.

Jaké dávám? Syrové – kuřecí krky, skelety, křídla, ryby, harfy (kosti z páteře), žebra … i vařené – velké stehenní kosti, klouby, harfy, protože se netřepí, neštěpí.

 

 

Kategorie Krmení | Komentáře nejsou povoleny

PF 2016

Příjemné prožití svátků vánočních v radostné náladě, bez shonu a spěchu a do nového roku pohodu, optimismus, hodně lásky, pevné zdraví a velkou chuť do příštích aktivit

přejí ze Smederovských strání

Hana&Ella&Rita&Brigitte

Kategorie Přání | Komentáře nejsou povoleny