ELLA ODEŠLA ZA RITOU 2024-01-18

Ella Fitzgerald z kopce Vítkova
25. 5. 2008 – 18. 1. 2024
Ella se dnes připojila ke své kamarádce a souputnici Ritě. Po téměř 16 let mě obohacovala svou nezměrnou oddaností a bezpodmínečnou láskou. Podle pověsti o Duhovém mostu určitě spolu zase běhají po rozkvetlých loukách a přes kopce, nic je nebolí, nestrádají, hrají si a radují se z pohybu, jsou šťastné a spokojené. Ellinko, měla jsi velké srdce a zůstáváš hluboko v srdci mém.

Comments are closed.